Ako získam hodnotu rozdielu elektrického potenciálu medzi 2 bodmi?


Odpoveď 1:

Je Napätie už definované?

Napríklad pomenovali premennú V_ab?

To by bol rozdiel Vab = Va - Vb

Ak neexistuje definovaná premenná, použite definíciu, ktorú ste napísali vo svojej otázke:

Vab = Va-Vb

Ak to definujete takto, nedostanete falošný výsledok.

Ak je výsledok negatívny, je stále správny !!

Ak nechcete mať negatívny výsledok, jednoducho otočte smer.

Napríklad: Vab = - 10 V môžete prepísať ako Vba = + 10 V

Obe sú správne, za predpokladu, že ste vypočítali správne napätie.