Akcie a nápravné opatrenia: Aký je rozdiel medzi promissorským estoppelom, nespravodlivým obohatením a kvantovou hodnotou?


Odpoveď 1:

Títo dvaja chlapci to zakryli. Promissory Estoppel má kvázi zmluvnú povahu, ktorá vyžaduje, aby poškodená strana na základe sľubu zmenila svoje postavenie na svoju ujmu.

Nespravodlivé obohatenie je dosť samovysvetľujúce. Stačí zaplatiť to, čo dlhujete, a pokračovať vo svojom živote.

Kvantová zásluha zvyčajne vstupuje do hry, keď klient zmení profesionálneho pracovníka, ktorý je prenajatý na základe špekulatívnych alebo nepredvídaných okolností. Rozhoduje, že náhrada by mala byť úmerná vynaloženému úsiliu. To môže predstavovať evidentný problém, pretože mnohí, ktorí za týchto podmienok pracujú, vedú zlé záznamy.